fbpx

Vënde të lira

Bashkohu me ekipin e mësuesve inovativ të Shkollës DAS

Deutsch-Albanische Schule është gjithnjë në kërkimin e mësuesve që dashurojnë profesionin e tyre, janë profesionistë, kan pasion dhe janë të gatshëm të aplikojnë metoda inovative mësimëdhënje në një ambjent shkolle komod dhe modern. Për të pregatitur gjeneratën e ardhshme të nxënësve me sa më shumë dije, bashkohu me ekipin e Deutsch-Albanische Schule në Tiranë!

Apliko tani!

Plotësoni formularin më poshtë me të dhënat e kërkuara dhe ne do t’ju kontaktojmë sa më shpejt të jetë e mundur.

  Emër*

  Mbiemër*

  Email*

  Nr. Telefoni*

  Pozicioni i aplikimit*

  Adresa


  Nga mësuat për këtë pozicion pune?*

  Metoda e preferuar e komunikimit

  Ngarkoni një CV

  Jetzt bewerben!

  Füllen Sie das unten stehende Formular mit den erforderlichen Angaben aus und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

   Name*

   Nachname*

   Email*

   Telefonnummer*

   Bewerbungsstelle*

   Adresse


   Wie haben Sie von dieser Stelle erfahren?*

   Bevorzugte Kommunikationsmethode

   Laden Sie einen Lebenslauf hoch

   Na Kontaktoni