Klasat

Përse ne?

Shkolla Gjermano-Shqiptare në Tiranë, është shkolla e parë private në Shqipëri që ka integruar gjuhën gjermane në mësimdhënjen për femijët që nga klasa e parë. Në këtë mënyrë ata do të mesojnë që nga hapat e para shkollore jo vetëm një gjuhë të re dhe të vlefshme për të ardhmen e tyre, dhe një kulturë të re e të nxënit, e të punuarit në grup.

Në DAS, të gjitha lëndët zhvillohen në Gjermanisht dhe Shqip.

Numri i nxënësve në klasa

  • Klasa 1
  • Klasa 2
  • Klasa 3
  • Klasa 4
  • Klasa 5
  • Klasa 6

Klasat

Klasa 1

Mësuesja kujdestare: Susanne “Enna” Stassig

Klasa 2

Mësuesja kujdestare: Gitte Schirm

Klasa 3

Mësuesi kujdestar: Amrush Gashi

Klasa 4

Mësuesja kujdestare: Saskia Gall

Klasa 5

Mësuesja kujdestare: Mirsada Ferhati

Klasa 6

Mësuesja kujdestare: Paulina SCHRÖTER

Klasa 7

Mësuesja kujdestare: Orjona Aliaj

Galeria