fbpx

Klasat

Përse ne?

Shkolla Gjermano-Shqiptare në Tiranë, është shkolla e parë private në Shqipëri që ka integruar gjuhën gjermane në mësimdhënjen për femijët që nga klasa e parë. Në këtë mënyrë ata do të mesojnë që nga hapat e para shkollore jo vetëm një gjuhë të re dhe të vlefshme për të ardhmen e tyre, dhe një kulturë të re e të nxënit, e të punuarit në grup.

Në DAS, të gjitha lëndët zhvillohen në Gjermanisht dhe Shqip.

Klasat 2023-2024

Parashkollor

Klasa 1

Klasa 1A

Klasa 1B

Klasa 2

Klasa 2A

Klasa 2B

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Klasa 9

Klasa 10

Klasa 11

Na Kontaktoni