fbpx

Biblioteka e Shkollës Gjermano-Shqiptare

Biblioteka shërben që studentët të mund të mësojnë, lexojnë ose hulumtojnë pa shqetësime dhe në qetësi. Që kjo të ndodhë, duhet të zbatohen rregullat e mëposhtme të sjelljes:

  1. Askush nuk lejohet të hyjë në dhomën e vogël të bibliotekës pa leje.
  2. Të gjithë përdoruesit e bibliotekës kanë respekt për bibliotekaren, mësuesit, prindërit dhe nxënësit që janë atje. Nëse kjo nuk respektohet, zbatohen masat e rregullores së shkollës.
  3. Ndalohet ngrënia dhe pirja brenda bibliotekës.
  4. Përdorimi i telefonave celularë është gjithashtu i ndaluar në bibliotekë. Në biblotekë vlejnë gjithashtu rregullat e rregullores së shkollës.
  5. Librat dhe DVD duhet të trajtohen me kujdes në mënyrë që të gjithë studentët t’i përdorin ato në të njëjtën gjendje.
  6. Librat ose media të tjera që nuk përdoren / lexohen më , lihen në karrocën e librit dhe jo në tryezë.
  7. Librat e huazuar ose media të tjera i dorëzohen bibliotekares kur ato kthehen dhe nuk vendosen në karrocën e librit.

RREGULLAT E SJELLJES

  • Ne pastrojmë lojërat dhe lapsat me ngjyra ashtu siç i gjetëm.
  • Ne pastrojmë letrën që nuk na duhet më dhe i hedhim mbeturinat në koshin e letrave.
  • Ne nuk shkruajmë dhe nuk vizatojmë mbi sipërfaqet e tryezave.
Komentet janë të mbyllura.
Na Kontaktoni