fbpx

Aktivitetet 2023-2024

Aktivitete 2023-2024

Aktivitetet e Planifikuara për Arsimin Fillor (2023-2024)

Planned Activities Elementary

Aktivitetet e Planifikuara për Arsimin e Mesëm (2023-2024)

Veprimtaritë jashtëshkollore 23-24 arsimi i mesem i ulet.docx

Aktivitetet e Planifikuara për Gjimnazin (2023-2024)

Planned Activities GJIMNA

Akademia Mediatike

Një akademi mediatike për nxënëset e interesuara nga klasa 8 deri në klasën 11 zhvillohet nga data 19 deri më 21 shtator 2023. 21 pjesëmarrës nga DAST dhe gjimnazi Sami-Frashëri mësojnë përmes lojërave, projekteve filmike dhe fotografike dhe shumë bisedave të ndërtojnë aftësitë e tyre mediatike dhe në këtë mënyrë të forcojnë vetëbesimin e tyre.

Projekti shkoi edhe më tej për katër nxënëse – ato patën mundësinë të prezantojnë rezultatet e tyre në eventin përmbyllës ndërkombëtar të Akademisë së Medias nga 29 nëntori deri më 1 dhjetor 2023 në Berlin. Gjatë këtyre tri ditëve pati një shkëmbim aktiv mes të rinjve nga tetë vende në seminare dhe workshop-e në lidhje me temën e kompetencës mediatike. Një pikë kryesore ishte padyshim vizita e përbashkët në Parlamentin gjerman në Berlinin e mbuluar me borë.

Finalistet tona mundën të kthehen në Tiranë me shumë përshtypje dhe ide të reja.

Was soll aus Weihnachten werden?

Eine Aufführung von Schülern der 4. Klasse

Aktivitet: "St. Martin"

LIEDTEXT

 1. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin
  ritt durch Schnee und Wind,
  sein Roß das trug ihn fort geschwind.
  Sankt Martin ritt mit leichtem Mut:
  sein Mantel deckt’ ihn warm und gut.
 2. Im Schnee saß, im Schnee saß,
  im Schnee da saß ein armer Mann,
  hatt’ Kleider nicht, hatt’ Lumpen an.
  “O helft mir doch in meiner Not,
  sonst ist der bittre Frost mein Tod!”
 3. Sankt Martin, Sankt Martin,
  Sankt Martin zog die Zügel an,
  sein Roß stand still beim armen Mann,
  Sankt Martin mit dem Schwerte teilt’
  den warmen Mantel unverweilt.
 4. Sankt Martin, Sankt Martin
  Sankt Martin gab den halben still,
  der Bettler rasch ihm danken will.
  Sankt Martin aber ritt in Eil’
  hinweg mit seinem Mantelteil.
 5. Sankt Martin, Sankt Martin,
  Sankt Martin legt sich müd’ zur Ruh
  da tritt im Traum der Herr dazu.
  Er trägt des Mantels Stück als Kleid
  sein Antlitz strahlet Lieblichkeit.
 6. Sankt Martin, Sankt Martin,
  Sankt Martin sieht ihn staunend an,
  der Herr zeigt ihm die Wege an.
  Er führt in seine Kirch’ ihn ein,
  und Martin will sein Jünger sein.
 7. Sankt Martin, Sankt Martin,
  Sankt Martin wurde Priester gar
  und diente fromm an dem Altar,
  das ziert ihn wohl bis an das Grab,
  zuletzt trug er den Bischofsstab.
 8. Sankt Martin, Sankt Martin,
  Sankt Martin, o du Gottesmann,
  nun höre unser Flehen an,
  O bitt’ für uns in dieser Zeit
  und führe uns zur Seligkeit.

LIEDTEXT

 1. Ich geh’ mit meiner Laterne
  und meine Laterne mit mir.
  Dort oben leuchten die Sterne,
  und unten, da leuchten wir.
  |: Mein Licht ist aus,
  ich geh’ nach Haus,
  rabimmel, rabammel, rabum. 😐
 2. Ich geh’ mit meiner Laterne
  und meine Laterne mit mir.
  Dort oben leuchten die Sterne,
  und unten, da leuchten wir.
  |: Ein Lichtermeer
  zu Martins Ehr,
  rabimmel, rabammel, rabum. 😐
 3. Ich geh’ mit meiner Laterne
  und meine Laterne mit mir.
  Dort oben leuchten die Sterne,
  und unten, da leuchten wir.
  |: Der Martinsmann,
  der zieht voran,
  rabimmel, rabammel, rabum. 😐
 4. Ich geh’ mit meiner Laterne
  und meine Laterne mit mir.
  Dort oben leuchten die Sterne,
  und unten, da leuchten wir.
  |: Wie schön das klingt,
  wenn jeder singt,
  rabimmel, rabammel, rabum. 😐
 5. Ich geh’ mit meiner Laterne
  und meine Laterne mit mir.
  Dort oben leuchten die Sterne,
  und unten, da leuchten wir.
  |: Ein Kuchenduft
  liegt in der Luft,
  rabimmel, rabammel, rabum. 😐
 6. Ich geh’ mit meiner Laterne
  und meine Laterne mit mir.
  Dort oben leuchten die Sterne,
  und unten, da leuchten wir.
  |: Beschenkt uns heut,
  ihr lieben Leut,
  rabimmel, rabammel, rabum. 😐
 7. Ich geh’ mit meiner Laterne
  und meine Laterne mit mir.
  Dort oben leuchten die Sterne,
  und unten, da leuchten wir.
  |: Laternenlicht,
  verlösch mir nicht!
  Rabimmel, rabammel, rabum. 😐
 8. Ich geh’ mit meiner Laterne
  und meine Laterne mit mir.
  Dort oben leuchten die Sterne,
  und unten, da leuchten wir.
  |: Mein Licht ist aus,
  ich geh’ nach Haus,
  rabimmel, rabammel, rabum. 😐

Shkolla Gjermano-Shqiptare në Tiranë

Ekskursione

Trajtimi i konceptit “Zgjidhje konfliktesh”

“Keshilli i klasës”

Konkurset midis klasave

Kampionati i mini-futbollit

Aktivitete mbi prezantimin e arritjeve akademike dhe rezultateve të nxënësve

Këshillim me psikologen e shkollës

Aktivitete shtesë të pasdites në sport, teatër, muzikë, art etj. Sipas dëshirës

Vizita mjeksore për të gjithë nxënësit

Vizita dentare për të gjithë nxënësit

Vaksinimi në shkollë

Projekt “ Ushqyerje e shëndetshmë”

Punë në kopshtin e shkollës (mbjellje, ujitje, pastrime)

Klubi i muzikës, klubi i teatrit, klubi i sportistëve

Vizitë në muze, vizitë në teatër

Ping Pong

Gjimnastikë

Vizite në ambjentet e shkollës se re

Na Kontaktoni