Tagesablauf der DAS – Schule ab dem Schuljahr 2020/2021  

Planifikimi ditor i shkollës DAS për vitin shkollor 2020/2021

  1. – 4. Klasse / Klassa 1. -4.
Stunde / Ora mësimore Zeit (Uhr) / Koha (Ora) Bemerkungen / Shënime
0. 8:00 – 8:35 Förderunterricht: Deutsch Mathe, Albanisch /

Mësim i diferencuar: Gjermanisht, Matematikë, Gjuhë shqipe

Kleine Pause / Pushim i shkurtër 8:35 -8:40
1. 8:40 -9:25
Kleine Pause / Pushim i shkurtër 9:25-9:30
2. 9:30-10:15
Kleine Hofpause / Pushim i shkurtër  në oborr

 

 

10:15-10:30 (beim schlechten Wetter bleiben alle  in der Klasse mit den Klassenlehrern) /

(Në rast se moti nuk është i favorshëm, qëndrojnë të gjithë në klasë me mësuesin kujdestar.)

Hochgehzeit / Koha për të shkuar lart (në klasë) 10:30-10:35
3. 10:35-11:20
Kleine Pause / Pushim i shkurtër 11:20-11:25
4. 11:25-12:10
Kleine Pause / Pushim i shkurtër 12:10-12:15
Mensa / Mensë 12:15-12:45
Sportplatz, Klasse, Halle / fusha e sportit, klasë, palestër 12:45-13:15
Kleine Pause / Pushim i shkurtër 13:15-13:20
5. 13:20-14:05
Kleine Pause / Pushim i shkurtër 14:05-14:10
6. 14:10-14:50
Kleine Pause / Pushim i shkurtër  14:50-14:55
AG  Plan (Dienstag/Donnerstag) / Plani për klubet (E martë / E enjte) 14:55-15:30 35 min AG Angebot: Sport Kochen, Musik, Theater / 35 minuta klube:

Gatim, Muzikë, Teatër

Montag – Mittwoch – Freitag / E hënë – E mërkurë – E premte 14:55-15:30 Nachmittagsbetreuung / Aktivitete pas mësimit

 

Comments are closed.
Na ndiqni në Facebook
Kontakt
Për çdo pyetje ose informacion, ju lutemi nga kontaktoni.
  • Kompleksi Xhura, Rruga “Xhanfize Keko” Tiranë 1005
  • +355 68 4050 304
  • info@deutsch-albanische-schule.al