Tagesablauf der DAS – Schule ab dem Schuljahr 2020/2021 

Planifikimi ditor i shkollës DAS për vitin shkollor 2020/2021

5 – 8 Klasse / Klassa 5. -8.

Stunde / Ora mësimore Zeit (Uhr) / Koha (Ora) Bemerkungen / Shënime
0. 8:00 – 8:35 Förderunterricht: Deutsch Mathe, Albanisch /

Mësim i diferencuar: Gjermanisht, Matematikë, Gjuhë shqipe

Kleine Pause / Pushim i shkurtër 8:35 -8:40  
1. 8:40 -9:25  
Kleine Pause / Pushim i shkurtër 9:25-9:30  
2. 9:30-10:15  
Kleine Hofpause / Pushim i shkurtër  në oborr

 

 

10:15-10:30 (beim schlechten Wetter bleiben alle  in der Klasse mit den Klassenlehrern) /

(Në rast se moti nuk është i favorshëm, qëndrojnë të gjithë në klasë me mësuesin kujdestar.)

Hochgehzeit/ Koha për të shkuar lart (në klasë) 10:30-10:35  
3. 10:35-11:20  
Kleine Pause / Pushim i shkurtër 11:20-11:25  
4. 11:25-12:10  
Kleine Pause / Pushim i shkurtër 12:10-12:15  
5. 12:15-13:00  
Mensa, Sportplatz, Klasse, Halle / mesë, fusha e sportit, klasë, palestër 13:00-14:00  
Kleine Pause / Pushim i shkurtër 14:00-14:05  
6. 14:05-14:50  
Kleine Pause / Pushim i shkurtër 14:05-14:10  
6. 14:10-14:50  
Kleine Pause / Pushim i shkurtër 14:50-14:55  
AG  Plan (Dienstag/Donnerstag) / Plani për klubet (E martë / E enjte) 14:55-15:30 35 min AG Angebot: Sport Kochen, Musik, Theater / 35 minuta klube:

Gatim, Muzikë, Teatër

Montag – Mittwoch – Freitag / E hënë – E mërkurë – E premte 14:55-15:30 Nachmittagsbetreuung / Aktivitete pas mësimit

 

Comments are closed.
Na ndiqni në Facebook
Kontakt
Për çdo pyetje ose informacion, ju lutemi nga kontaktoni.
  • Kompleksi Xhura, Rruga “Xhanfize Keko” Tiranë 1005
  • +355 68 4050 304
  • info@deutsch-albanische-schule.al