Ngarkesa Mësimore

LëndëtGrupi parashkollor Orë/javëKlasa 1 Orë/javë Klasa 2 Orë/javëKlasa 3 Orë/javëKlasa 4 Orë/javëKlasa 5 Orë/javëKlasa 6 Orë/javëKlasa 7 Orë/javë
Totali 23 27 27 28 29 29 30 34
1. Gjuhë Gjermane5 6 6 6 6 5 5 5
2. Gjuhe Shqipe3 7 7 6 5 5 5 5
3. Anglisht- 2 2 2 2 2
4. Matematikë gjermanisht22222222
5. Matematikë shqip2 3 3 3 3 4 4 4
6. Dituri Natyre 2 (gjerm)2 (gjerm)2 (gjerm)2 (gjerm)2 (gjerm) 2 (gjerm) --
7. Fizikë------1 (gjerm)2 (shqip)
8. Biologji------1 (gjerm)2 (shqip)
9. Histori------1 (shqip)2 (shqip)
10. Gjeografi----1 (shqip) 1 (shqip) 1 (shqip)2 (shqip)
11. Art pamor3 (gjerm) 2 (gjerm) 2 (gjerm) 2 (gjerm) 2 (gjerm) 2 (gjerm) 2 (gjerm) 2 (gjerm)
12. Muzikë3 (gjerm) 2 (gjerm)2 (gjerm) 2 (gjerm) 2 (gjerm) 2 (gjerm) 2 (gjerm) 2 (gjerm)
13. Sport3 (gjerm) 3 (shqip) 3 (shqip) 3 (shqip) 3 (shqip) 3 (shqip) 3 (shqip) 3 (shqip)
14. Informatikë----1 (shqip) 1 (shqip) 1(shqip) 1 (shqip)

Regjistrimet filluan!

Për më shumë informacion plotësoni të dhenat tuaja më poshtë dhe ne do tju telefonojmë.
Ose na kontaktoni në numrin e telefonit +355 68 40 50 304